Παρασκευή , 19 Οκτώβριος 2018

Άγιος Δημήτριος: Νέος αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής ο Βασίλης Κουτσανδρέας

Με την υπ’ αρ. 385/2016 απόφασή της, η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ορίζει ως αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Βασίλη Κουτσανδρέα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας
β. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου
γ. Την υπογραφή των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων των ανωτέρω υπηρεσιών, πριν την εξόφλησή τους
δ. Την τέλεση γάμων

Ο Βασίλης Κουτσανδρέας θα αναλάβει καθήκοντα την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016.