Δευτέρα , 18 Φεβρουάριος 2019

Επίσημη συνάντηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας με τον ομόλογό του των Σκοπίων

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας είχε σήμερα συνάντηση με τον ομόλογό του, Αρχηγό της Αστυνομίας της π.Γ.Δ.Μ., Lazo Velkovski, στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που αφορούν στην αποτίμηση της μέχρι τώρα αστυνομικής συνεργασίας, στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, στη διαχείριση του  μεταναστευτικού ζητήματος και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Με απώτερο σκοπό να τεθούν νέες βάσεις για μια ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία υπήρξε κοινή διαπίστωση της ανάγκης για εμβάθυνση της συνεργασίας και αποφασίστηκε ότι κρίνεται επιβεβλημένη:
  • η ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών σε «πραγματικό χρόνο», για την αντιμετώπιση του σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος,
  • η πραγματοποίηση επιχειρησιακών συναντήσεων αρμοδίων εμπειρογνωμόνων για θέματα ναρκωτικών, μετανάστευσης, διαχείρισης συνόρων και τρομοκρατίας,
  • ο ορισμός σημείων επαφής 24/7 για την εφαρμογή και υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεση επικοινωνία,
  • η πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ των όμορων Υπηρεσιών,
  • η αξιοποίηση των θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας και
  • η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων πολυμερούς συνεργασίας που παρέχονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (Europol, Frontex και Interpol).
Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκε επιπλέον προς συζήτηση και διερεύνηση η ενδεχόμενη προοπτική λειτουργίας κοινού κέντρου επαφής, σε σημείο των χερσαίων συνόρων, για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών αντιμετώπισης του διασυνοριακού εγκλήματος.
Τέθηκε ακόμα προς συζήτηση και διερεύνηση η δυνατότητα πραγματοποίησης κοινών περιπολίων σε τουριστικές περιοχές, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας. Τέλος αποφασίστηκε η Ελληνική Αστυνομία να παρέχει εκπαίδευση σε προσωπικό της Αστυνομίας της π.Γ.Δ.Μ., σε διαφόρους τομείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν από την Ελληνική Αστυνομία η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Γιάννινας,  ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Νικόλαος Παυλακίδης και ο Αστυνόμος Β’ Εμμανουήλ Πασχαλίδης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς.
Η αντιπροσωπεία της Αστυνομίας της π.Γ.Δ.Μ. αποτελείτο από τη Διευθυντή του Γραφείου του Αρχηγού, Biljana Markova, τον βοηθό του Διευθυντή Ασφαλείας, Marjan Kocev, την βοηθό του Διευθυντή του Τμήματος Πληροφοριών και Ανάλυσης, Julija Popovska Aleksandrovska και τον επικεφαλής της Νότιας Περιφέρειας, Gerasimco Atanasov.