Κυριακή , 21 Οκτώβριος 2018

Επιστολή διαμαρτυρίας του Γιάννη Δαραβίγκα στον Δήμαρχο Αθηναίων Καμίνη

Αξιότιμε Κύριε,

Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Μ.ΚΥ.Ο. Πρωτοβουλία Πολιτών Για Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα & Την Καταπολέμηση Της Διαφθοράς, επιθυμώ να επισύρω την προσοχή σας στο πρόβλημα της έλλειψης χώρων νομίμου σταθμεύσεως των οχημάτων στην πλατεία Κολωνακίου αλλά και στις πέριξ οδούς.

Το πρόβλημα αυτό απασχολεί τους κατοίκους, τους επαγγελματίες αλλά και τους επισκεπτομένους την Πλατεία. Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι οδηγοί είναι αναγκασμένοι να σταθμεύουν τα οχήματά τους «εική και ως έτυχεν» με αποτέλεσμα η σταθμευτική αναρχία ναι μεν να αποτελεί πηγή προσπορισμού εσόδων στα ταμεία του Δήμου Αθηναίων πλην όμως να δυσχεραίνει την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, να αποστερεί έσοδα από τους επαγγελματίες ενώ αποτελεί μόνιμη πηγή προβλημάτων και εκνευρισμού τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Για τους ανωτέρω λόγους αλλά και για άλλους πολλούς που δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν λεπτομερώς στο παρόν υπόμνημα, σας παρακαλώ να μεριμνήσετε για την επίλυση -στο μέτρο του δυνατού- του ανωτέρω περιγραφομένου προβλήματος με την δημιουργία χώρων ελεγχομένης σταθμεύσεως ή και οιουδήποτε άλλου προσφόρου κατά την κρίση σας μέτρου.

Ειδικώτερα, προτείνουμε ενδεικτικώς την δημιουργία χώρων ελεγχομένης σταθμεύσεως εις τας οδούς πέριξ της Πλατείας Κολωνακίου (Φιλικής Εταιρίας, Κουμπάρη -δεξιά του κατερχομένου από την Πλατεία ρεύματος-, την μία πλευρά της Πατριάρχου Ιωακείμ, μέχρι την Μαρασλή, την μία πλευρά της Κανάρη, από την Ακαδημίας μέχρι την Πλατεία, αλλά και επί της Πλατείας Κολωνακίου, στα αγάλματα.

Παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με τιμή

 

 

Γιάννης Δαραβίγκας

 

Υ.Γ. Σας επισυνάπτω ενδεικτικό κατάλογο υπογραφών των περιοίκων, οι οποίοι στηρίζουν τις ανωτέρω προτάσεις μας και σε κάθε περίπτωση ζητούν την επίλυση του προβλήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας.