Δευτέρα , 18 Φεβρουάριος 2019

Η αποχή ημερών από το σεξ, αυξάνει ή ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες εγκυμοσύνης;;;

Μέχρι σήμερα επικρατεί ευρέως η αντίληψη ότι η αποχή από το σεξ αυξάνει τις πιθανότητες σύλληψης και τεκνοποίησης. Πολλά ζευγάρια δεν κάνουν σεξ, περιμένοντας τις ημέρες του μήνα κατά τις οποίες η γυναίκα είναι πλέον γόνιμη. Πιστεύουν ότι θα διευκολυνθεί η σύλληψη επειδή με τον τρόπο αυτό ο άνδρας θα έχει περισσότερα σπερματοζωάρια κατά την εκσπερμάτωση.

Τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την άποψη αυτή, είναι το γεγονός ότι με την αποχή ο όγκος του σπέρματος και του υγρού εκσπερμάτωσης που συνοδεύει το σπέρμα, αυξάνονται. Με την αύξηση του σπέρματος θεωρείται ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες γονιμοποίησης.

Νέες έρευνες ανατρέπουν την αντίληψη αυτή, τεκμηριώνοντας ότι η αποχή από το σεξ οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα.

Σε άνδρες που έχουν χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων, η αποχή και η μη εκσπερμάτωση μειώνουν σημαντικά την ποιότητα των σπερματοζωαρίων. Η παραμονή των σπερματοζωαρίων, μετά από την παραγωγή τους, στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα, επιδρά αρνητικά στην ποιότητά τους και στην ικανότητά τους να γονιμοποιήσουν τα ωάρια.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έρευνα Ισραηλινών γιατρών, η οποία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας.

Οι Ισραηλινοί ερευνητές εξέτασαν 7.200 δείγματα σπέρματος από 6.000 άνδρες που υποβάλλονταν σε εξετάσεις ρουτίνας για λόγους στειρότητας. Από τα δείγματα αυτά τα 4.500 ήσαν φυσιολογικά, ενώ τα υπόλοιπα παρουσίαζαν χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων σε διάφορους βαθμούς σοβαρότητας.

Η εξέταση των δειγμάτων αυτών έγινε μετά από αριθμό ημερών αποχής και μη εκσπερμάτωσης, που κυμαινόταν από 1 ημέρα μέχρι 2 εβδομάδες.

Στους άνδρες με χαμηλό βαθμό σπερματοζωαρίων, ήδη μετά από δύο ημέρες μη εκσπερμάτωσης, η κινητικότητα μειωνόταν σημαντικά.

Επίσης, μετά από δύο μέρες, αυξανόταν και το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με μορφολογικές ανωμαλίες. Όσο περισσότερο αυξάνονταν οι μέρες μη εκσπερμάτωσης, τόσο περισσότερο αυξάνονταν και οι ανωμαλίες των σπερματοζωαρίων.

Στους άνδρες με φυσιολογικό αριθμό σπερματοζωαρίων, η μη εκσπερμάτωση δεν επηρέαζε την κινητικότητα. Μετά όμως από 11 ημέρες αποχής, το ποσοστό των μορφολογικών ανωμαλιών αυξανόταν.

Συμπερασματικά, τονίζεται ότι η αποχή από το σεξ και η μη εκσπερμάτωση δεν βοηθούν στην καταπολέμηση της στειρότητας και δεν βοηθούν τη γονιμότητα.

Η αποχή μεγαλύτερη των 2 ημερών αυξάνει τις ανωμαλίες κινητικότητας και μορφολογίας στους άνδρες που έχουν χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων.

Για τον λόγο αυτό δε συστήνεται σε ζευγάρια να απέχουν από το σεξ με στόχο να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους για σύλληψη και τεκνοποίηση. Αντίθετα, η συχνή εκκένωση του ήδη παραχθέντος σπέρματος μειώνει τις πιθανότητες ανωμαλιών που μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά τη διαδικασία γονιμοποίησης του ωαρίου.

Το “φρέσκο” σπέρμα είναι καλύτερο απ’ αυτό που παραμένει για πολλές μέρες στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα.

Τα ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν μπορούν να κάνουν σεξ μία ή δύο φορές κάθε μέρα κατά τις μέρες του κύκλου της γυναίκας, κατά τις οποίες μπορεί να γίνει η ωορρηξία και η γυναίκα είναι περισσότερο γόνιμη.