Τρίτη , 11 Δεκέμβριος 2018

Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός 2016 – Προβλέπει μέτρα 4,346 δισ. ευρώ

Η κυβέρνηση προϋπολογίζει να λάβει μέτρα συνολικού ύψους 4,346 δισ. ευρώ, εντός του 2016, ώστε να κλείσει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

Αυτό αποτυπώνει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, τα 1,851 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το σκέλος των δαπανών. Κυριαρχεί η μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 400 εκατ. ευρώ (δεν έχουν διευκρινιστεί τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε αυτή τη συρρίκνωση), αλλά και η μείωση του επιδόματος θέρμανσης κατά 105 εκατ. ευρώ. Μεγάλο «ψαλίδι» πέφτει στη συνταξιοδοτική δαπάνη.

Η δαπάνη για τις συντάξεις του δημοσίου προϋπολογίζεται να μειωθεί κατά 281 εκατ. ευρώ ενώ το συνολικό πακέτο μέτρων για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης φτάνει στα 987,3 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στα έσοδα, τα μέτρα φτάνουν το 2016 στα 2,494 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος έχει ο ΦΠΑ (1,417 δισεκατομμύρια ευρώ) ενώ από την αναμόρφωση των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης προϋπολογίζονται επιπλέον 301 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 361 εκατ. ευρώ θα πληρώσουν και τα νομικά πρόσωπα λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών.

Για το 2016, προβλέπεται ύφεση 1,3% του ΑΕΠ και αύξηση της ανεργίας στο 25,8% του ΑΕΠ. Ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα της επόμενης χρονιάς διατηρείται στις προβλέψεις της συμφωνίας (0,5%).