Τετάρτη , 20 Φεβρουάριος 2019
ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ Áèçíþí êáé ôùí Óõëëüãùí Áóèåíþí ìå èÝìá: "Ïé óïâáñÝò åðéðôþóåéò óôç Äçìüóéá õãåßá áðü ôá ìÝôñá ðïõ åëÞöèçóáí ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá". ôçí Ôñßôç 30 Óåðôåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Ο Πατούλης τα ‘χωσε άσχημα στους απεργοσπάστες Δημάρχους: «Εφιάλτες» πέντε δήμαρχοι – Διαφημίζουν ότι «καθάρισαν το χωριό τους» (φωτο)

Οξεία επίθεση κατά «δημάρχων που διαφημίζουν ότι καθάρισαν το χωριό τους», εξαπέλυσε μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Γιώργος Πατούλης:

«Να τους πω ότι δεν μπορούν να είναι και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα. Τι θέλεις, να σε διαφημίσουμε ρε μεγάλε; Στην ώρα της μάχης δεν πρέπει να έχουμε εφιάλτες», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Λίγο αργότερα μάλιστα προσδιόρισε και τον αριθμό τους: «Από τους 325 βρέθηκαν πέντε που καθάρισαν την πόλη τους. Εγώ τους κατήγγειλα», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι πρώτος στη λίστα δήμος που η καθαριότητα λετουργεί κανονικά και δήμαρχος μάλιστα το διαφημίζει είναι ο πρώην διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με εξαιρετικές σχέσεις με τον σημερινό πρόεδρο της ΝΔ, Διονύσης Χατζηδάκης στο Παλαιό Φάληρο. Άλλοι δήμοι του λεκανοπεδίου που δεν τους έχει χτυπήσει ο «ιός των σκουπιδιών» είναι το Ψυχικό, ο Χολαργός –Παπάγος, η Αγία Παρασκευή, ο δήμος Βάρης-Βουλας- Βουλιαγμένης αλλά και ο δήμος Ηρακλείου Αττικής.

palaio_faliro_kadoi_adeioi_aftodioikisi

Οι κάδοι του δήμου Παλαιού Φαλήρου τις ημέρες της απεργίας, που διαφημίζει ο δήμαρχος Δ. Χατζηδάκης.