Δευτέρα , 10 Δεκέμβριος 2018

Προκοπίου προς τράπεζες: Βοηθείστε τους νεοεισερχόμενους στη ναυτιλία (και τους δημάρχους λέμε εμείς…)

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκονται οι μικρές ναυτιλιακές εταιρείες, ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης που πλήττει και την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, χάνουν τα πλοία τους τα οποία βγαίνουν σε πλειστηριασμό από τα τράπεζες.

Εκείνοι που αντέχουν είναι οι Έλληνες πλοιοκτήτες με μεγάλους στόλους οι οποίοι έχουν καλές σχέσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το αποτέλεσμα είναι να απειλείται με κατάρρευση η ραχοκοκαλιά της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας την οποία αποτελούν παραδοσιακές οικογενειακές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Θέση για το θέμα αυτό πήρε πρόσφατα στη διάρκεια ναυτιλιακού συνεδρίου ένας από τους ισχυρότερους Έλληνες πλοιοκτήτες, ο Γιώργος Προκοπίου. Ειδικότερα προέτρεψε τις τράπεζες να στηρίξουν τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο της ναυτιλίας για να προσθέσει: «Αν και επιλέγετε να χρηματοδοτείτε μεγάλα ονόματα της ναυτιλίας, θα πρέπει να μην ξεχνάτε ότι πρέπει κανείς να ξεκινάει από μικρό όνομα για να γίνει μεγάλο. Βοηθείστε λοιπόν του νεοεισερχόμενους».

Όπως επισημαίνουν ναυτιλιακοί αναλυτές στο newmoney.gr «οι συνθήκες χρηματοδότησης των ναυτιλιακών εταιρειών έχουν αλλάξει δραματικά με ταυτόχρονη μείωση τόσο του ποσοστού δανειοδότησης και όσο και της αύξησης του περιθωρίου κέρδους δυσχεραίνοντας έτσι κάθε επενδυτική προσπάθεια των εταιριών αυτών.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση της κρίσης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που στηρίζουν τον κλάδο δημιουργεί συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας στις μικρές και μεσαίες εταιρείες με αποτέλεσμα τόσο οι εταιρείες να χάνουν τα πλοία τους, άρα και κάθε πιθανότητα ανάκαμψης όσο και οι τράπεζες να αποκτούν στόλους τους οποίους αδυνατούν να διαχειριστούν» και προσθέτουν:

«Οι μικρές εταιρείες με 1 και 2 πλοία μειώνονται συνεχώς. Από το 2011 που αριθμούσαν 350 έφθασαν στις 262 ποσοστό μείωσης 25%. Για την επόμενη χρονιά οι προβλέψεις αναφέρουν ότι ο αριθμός τους θα μειωθεί ακόμη περισσότερο».