Παρασκευή , 25 Μάιος 2018

Ως τις 15 Ιανουαρίου οι δηλώσεις “πόθεν έσχες”…

Λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2017 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων σύμφωνα με τον ν. 4425/2016 για τα μέλη της ΕΣΗΕΑ. Οι δηλώσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» (www.pothen.gr) με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ αρμόδια αρχή, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, είναι η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης…